DSE 中文科 — 考試心得分享

HKDSE 嘅中文科 Chinese 好好好重要!
不過… 中文應該點樣溫書?小編寫咗一啲文章分享中文讀書方法同策略,幫你戰勝 DSE。